Ondersteunt Volgroen bij subsidie-aanvragen?

 In

Nee, er zijn vele bureaus gespecialiseerd in het aanbieden van subsidie-advies. Volgroen concentreert
zich op het verstrekken van leases tegen de best mogelijke condities en is niet gespecialiseerd in de
mogelijkheden geboden door de belastingdienst, de RVO en regionale overheden.

In de businesscase berekeningsmodule (die Volgroen beschikbaar heeft voor partners op haar
downloadpagina) wordt wel rekening gehouden met de EIA en de KIA. Verder financiert Volgroen
regelmatig projecten met SDE+ subsidie.

Volgroen heeft trouwens we een E-herkenning en kan dus wel ondersteunen bij het aanvragen van
een ondersteuning voor klanten die besloten hebben een lease overeenkomst met Volgroen aan te
gaan.

Typ uw zoektermen in. Druk op enter om te zoeken