Waarom en door wie moet de offerte worden ondertekend?

 In

Bij een Operationele lease koopt Volgroen de goederen en dient de offerte dus op naam te staan van
Volgroen. Volgroen moet daarom ook de offerte ondertekenen. In de lease overeenkomst staat de lijst met
goederen opgenomen – daar tekent de klant voor de goederen die in de lease zitten. Het is dus
essentieel dat de goederen in de offerte voor Volgroen precies gelijk zijn aan de goederen in de
Operationele lease overeenkomst van de klant.

Bij een Financiële lease overeenkomst koopt de klant zelf de goederen en verschaft Volgroen niet
anders dan een lening aan die klant. Het is nu dus essentieel dat de klant de offerte tekent en dat
Volgroen een kopie heeft. Volgroen heeft immers een eigendomsvoorbehoud op de goederen en
heeft de offerte nodig om de goederen te kunnen identificeren.

Typ uw zoektermen in. Druk op enter om te zoeken