Hieronder vind u de antwoorden op een aantal veelgestelde vragen, zit uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op via de contactpagina.

  1. De leverancier factureert aan de afnemer. De factuur wordt behalve aan de afnemer ook aan Volgroen gestuurd.
  2. Volgroen betaalt het bedrag op de factuur exclusief BTW aan de leverancier.
  3. De afnemer betaalt de BTW op de factuur aan de leverancier.
  4. Daarnaast stuurt Volgroen aan de afnemer een BTW-nota over de kosten van krediet. De  kosten van het geleverde krediet zijn de extra kosten die de afnemer gedurende de lease aan Volgroen betaalt boven de aanschafwaarde van de apparatuur die geleased wordt.
  5. Volgroen stuurt de afnemer elke maand een betalingsnota voor het maandelijkse leasebedrag, zonder BTW.

Het moment van BTW betalen verschilt per lease vorm.

Elke levering van een product of dienst is BTW-plichtig. Het belangrijkste verschil tussen Operationele en Financiële lease zit hem in het moment dat de belasting in rekening dient te worden gebracht. Bij Operationele lease is sprake van een dienst en wordt de belasting gaande de dienstverlening, dus bij elke leasetermijn, in rekening gebracht. Bij Financiële Lease is sprake van levering van goederen en de levering van krediet en dient de belasting voor beide leveringen in één keer in rekening te worden gebracht op het moment van levering van de goederen.

Ja, Volgroen betaalt, op verzoek van de leverancier, 50% van de totale offertesom binnen 5 dagen
nadat Volgroen de ondertekende volledige documentatie van de lease heeft ontvangen.

Volgroen rekent vanaf 2 weken na het doen van de aanbetaling een rente voor het verschaffen van
werkkapitaal. De eerste 2 weken is het geld dus “gratis”. Na deze 2 weken is de rente 9% op jaarbasis. De rente loopt tot op de dag dat de klant de acceptatieverklaring heeft getekend, waarmee de klant bevestigt dat de objecten in goede orde zijn ontvangen en geïnstalleerd. De werkkapitaalrente wordt door Volgroen verrekend in de betaling van het tweede deel van de offertesom.

Het tweede deel van de offertesom wordt door Volgroen betaald binnen 5 dagen na ontvangst van
de door de klant getekende acceptatieverklaring.

Het afsluiten van een lease kan binnen 48 uur. Dit is de tijd die wij nodig hebben voor het doen van
het kredietonderzoek.  Het doen van de kredietaanvraag en het vervolgens zelf opstellen van het leasecontract kost u niet meer dan 10 minuten. Het kost dus een beetje extra tijd. Als u deze vertraging in het verkoopproces wilt voorkomen kunt u Volgroen ook van te voren vragen de kredietwaardigheid van een klant te onderzoeken.

Tijdens de beoordeling van uw kredietaanvraag, wordt er door Volgroen ingevuld wie er
bevoegd is om te tekenen. U ontvangt deze informatie in de regel als wij ook de
terugkoppeling geven over de kredietwaardigheid van de klant.
Vraag echter ook zelf uitdrukkelijk wie bij de klant tekenbevoegd is, dit voorkomt dat wij het
ondertekende contract moeten terugsturen met alle vertraging in betaling als gevolg.

Bij een Operationele lease is de productsheet verplicht. Hierop staat het product,
serienummer en aantal vermeld.

De maandelijkse leasevergoeding die de klant moet betalen is bij Volgroen voor Operationele en
Financiële leases identiek als de periode van de lease even lang is.

Bij Volgroen hebben we de Operationele lease zo vormgegeven dat de laatste 8% van de
maandelijkse termijnen gebruikt wordt om de restwaarde te betalen en volledig eigenaar te worden.
De termijnen blijven in euros gelijk.

Omdat de kosten gelijk zijn kan de klant zijn keuze voor Operationele lease of Financiële lease
baseren op zijn eigen voorkeuren en omstandigheden. Een veel voorkomende omstandigheid is het
ontvangen van subsidies. In het algemeen kiest een klant voor Financiële lease als hij aanspraak wil maken op
subsidies.

Nee, er zijn vele bureaus gespecialiseerd in het aanbieden van subsidie-advies. Volgroen concentreert
zich op het verstrekken van leases tegen de best mogelijke condities en is niet gespecialiseerd in de
mogelijkheden geboden door de belastingdienst, de RVO en regionale overheden.

In de businesscase berekeningsmodule (die Volgroen beschikbaar heeft voor partners op haar
downloadpagina) wordt wel rekening gehouden met de EIA en de KIA. Verder financiert Volgroen
regelmatig projecten met SDE+ subsidie.

Volgroen heeft trouwens we een E-herkenning en kan dus wel ondersteunen bij het aanvragen van
een ondersteuning voor klanten die besloten hebben een lease overeenkomst met Volgroen aan te
gaan.

De offerte die bij het leasecontract hoort moet niet altijd op naam van de klant staan!

In het geval van Operationele lease moet de offerte juist staan op naam van de Volgroen entiteit die
ook de lease overeenkomst heeft getekend. Op het moment is dat Volgroen Financiering I BV.

BELANGRIJK is dat:
1. De offerte ook is ondertekend door de partner en de klant
2. Dat uitdrukkelijk is opgenomen dat de algemene inkoopvoorwaarden van Volgroen van
toepassing zijn.

Bij een Financiële lease moet de offerte op naam van de klant zelf staan. De offerte wordt
ondertekend door de partner en de klant (let op: dit moet een bevoegd persoon zijn).

Het is zeer eenvoudig om zelf een leasecontract op te stellen. Op de Volgroen website kunt u als
partner zelf het leasecontract maken met behulp van de “Contract Generator”. Dat kost niet meer dan een paar
minuten.

Er zijn twee opties:
1. Eerst een kredietcheck voor de klant aanvragen, dan ontvangt u van ons met de goedkeuring
een ID nummer met daaraan gekoppeld het merendeel van de gegevens van de klant al
ingevuld in het leasecontract.
2. Zonder kredietcheck. Dan moet u alle gegevens noodzakelijk voor het maken van het
contract zelf invullen. Dit kost iets meer tijd. Maar ideaal als u de klant een voorbeeld wilt
laten zien van het leasecontract. U kunt dit contract ook laten ondertekenen door de klant. Er is
echter pas een lease overeenkomst als wij de klant ook daadwerkelijk accepteren.

Bij een Operationele lease koopt Volgroen de goederen en dient de offerte dus op naam te staan van
Volgroen. Volgroen moet daarom ook de offerte ondertekenen. In de lease overeenkomst staat de lijst met
goederen opgenomen – daar tekent de klant voor de goederen die in de lease zitten. Het is dus
essentieel dat de goederen in de offerte voor Volgroen precies gelijk zijn aan de goederen in de
Operationele lease overeenkomst van de klant.

Bij een Financiële lease overeenkomst koopt de klant zelf de goederen en verschaft Volgroen niet
anders dan een lening aan die klant. Het is nu dus essentieel dat de klant de offerte tekent en dat
Volgroen een kopie heeft. Volgroen heeft immers een eigendomsvoorbehoud op de goederen en
heeft de offerte nodig om de goederen te kunnen identificeren.

De klant ondertekent het acceptatieformulier nádat er is geleverd. Zodra Volgroen het
getekende acceptatieformulier heeft ontvangen, start de lease op de 1 e van de volgende
maand.

Met het acceptatieformulier bevestigd de klant dat de apparatuur in goede staat en conform
de afspraken in het leasecontract zijn geleverd. Het acceptatieformulier wordt dus
onmiddellijk ná de levering ondertekend door de klant. Stuur het getekende formulier net
als de andere formulier aan Volgroen door het op de website te uploaden.

Betalingen vinden uitsluitend plaats als alle documenten volledig en juist zijn ingeleverd (u
ontvangt hierover van ons een terugkoppeling). Betalingen vinden plaats op maandag- en
donderdagmiddagen. Onze standaard betaaltermijn is 5 werkdagen.

Fiscaal voordeel afhankelijk van leasevorm
Welk fiscaal voordeel de klant geniet, hangt af van de leasevorm. Als de klant kiest voor Operationele Lease dan zijn de de volledige kosten van de lease fiscaal aftrekbaar. Kiest de klant voor Financiële Lease, dan zijn er twee regelingen waarvoor de klant in aanmerking komt:
  • Energie Investeringsaftrek (EIA)
  • Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)
Daarnaast kan de gewone afschrijving op de verlichting worden afgetrokken. Ik zal je hieronder een korte uitleg geven over de regelingen.
 
Energie Investeringsaftrek (EIA)
Als een bedrijf investeert in energiebesparing kan er een beroep gedaan worden op de regeling Energie Investeringsaftrek (EIA). In 2018 is 54,5% van de investeringskosten fiscaal aftrekbaar. Bovenop de gebruikelijke afschrijving. Check de voorwaarden hier.  
 
Voor BV’s die gemiddeld 20 tot 25% vennootschapsbelasting betalen, komt dit in de praktijk neer op een korting tussen de 10,9 en 13,6% op de investering.  
 
Voor eenmanszaken en VOF’s die tussen de 41 en 52% belasting betalen, is het voordeel nog groter. Hier ligt dat tussen de 22,3 en 28,3% van de investering.
 
Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) 
De andere regeling waar bedrijven van kunnen profiteren is de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Deze regeling gaat op als een bedrijf investeert in een bedrijfsmiddel, zoals LED-verlichting. In 2018 is 28% van de investeringskosten tot €104.891 fiscaal aftrekbaar. Afhankelijk van de rechtsvorm en de belastingschijf van de klant, kan deze aftrek tot 14,5% van de investering oplopen.  
 
Het gezamenlijke voordeel uit beide regelingen kan dus oplopen tot wel 43% aftrek van de investering in duurzame technologie. Dit vindt de klant vast interessant!
 

Vragen?

Heb je vragen over deze fiscale regelingen? Kijk dan op Energie Investeringsaftrek (EIA) of Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Je kan ook met mij contact opnemen via 06-42146175 of fg@volgroen.nl.

Ook partner worden? Tientallen leveranciers gingen u reeds voor

Typ uw zoektermen in. Druk op enter om te zoeken