Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is voor ons Ondernemen met een Maatschappelijk Verantwoord doel.

Two road business for your select choice success or failure with your career and target.

Met Volgroen hebben we het pad van de duurzaamheid gekozen. Dat is het enige wat wij financieren. Natuurlijk werken we daarbij vanuit het Planet, People, Profit principe maar wij hebben daarbij niet als doel onze impact op de Planet te minimaliseren. In tegendeel wij willen onze invloed maximaliseren omdat we wat goeds willen doen voor onze planeet. Dat “goed-doen” levert profit op. Dit uitgangspunt geldt ook voor People. Wij zijn als onderneming niets anders dan een organisatie van mensen die directe en indirect bijdragen aan het doel van de onderneming; en die organisatie kan niet bestaan zonder dat er respect is voor elkaar.

Planet: Het Klimaat, onze gedeelde waarde

MVO is bij ons gebaseerd op het principe van de “gedeelde waarde” zoals ontwikkeld door Micheal E. Porter. Dat betekent dat wij er naar streven winst te maken door met onze bedrijfsvoering een maatschappelijk probleem op te lossen. Het maatschappelijk probleem dat wij helpen oplossen is het gebrek aan financiële middelen bij met name het MKB om energiebesparing door te voeren of de opwek van duurzame energie voortvarend op te pakken.

Hoe een sociale vraag gekoppeld is aan een zakelijke kans en de capaciteiten van het bedrijf

 

De “social need” : financiën voor de investering in duurzaamheid

Projecten waarmee energie bespaard kan worden of energie duurzaam kan worden opgewekt zijn vaak in omvang te klein om interessant te zijn voor externe financiers en het MKB is voor banken een onvoldoende aantrekkelijke partner om veel tijd en energie in te steken. Hierdoor zijn veel duurzame initiatieven in het MKB uitgesteld of afgesteld terwijl het uitvoeren van deze projecten de betrokken bedrijven financieel zou hebben versterkt en de uitstoot van CO2 zou hebben verminderd. Belangrijk hierbij is dat MKB bedrijven door ons aanbod niet hun werkkapitaal hoeven in te zetten en dat dus kunnen inzetten om hun bedrijvigheid uit te breiden, te innoveren of te behouden voor tegenvallers. “Besparen zonder investeren” versterkt onze klanten en is goed voor het milieu.

Samenwerking met partners

Het vinden van een oplossing voor de financiële beperkingen die m.n. het MKB maar ook veel not-for-profit organisaties ondervinden kunnen wij niet alleen. Wij zijn met onze partners steeds op zoek naar structuren en marktcombinaties die de klant een betere oplossing bieden; zoals bijvoorbeeld ons streven met onze financiering een lichtverhuur of een circulair licht model mogelijk te maken.

Het “verkopen” van onze aanbod doen we samen met onze partners. Onze partners zijn bedrijven die energiebesparende of duurzame energie producerende producten in de markt zetten. Wij helpen hen bij het opleiden van hun medewerkers om ze beter in staat te stellen niet steeds gefocust te zijn op het verkopen van een lineair product maar om het MKB te ondersteunen bij het versneld verminderen van de CO2 uitstoot en het omarmen van concepten zoals “light as a service” en “circulaire verlichting”.

Onze eigen footprint

In ons werk en in ons persoonlijk handelen hanteren we een aantal uitgangspunten die niet zo zeer essentieel zijn voor Volgroen maar die een integraal onderdeel zijn van wie wij zelf zijn. Zo reizen we zakelijk bij voorkeur met het OV, werken we veel van uit huis en maken daarbij gebruik van moderne communicatie middelen, werken vrijwel volledig digitaal, printen we bijna niets en werken we gedurende een aantal dagen in de week vanuit een flexibel kantoor.

Samenwerking binnen Volgroen

We werken veel met zelfstandigen, zgn. ZZP-ers. Met hen maken we goede afspraken over werk dat we van hen zullen afnemen en de wijze waarop we samenwerken. Voor ons is belangrijk dat zij kunnen vertrouwen op ons als een goede partner die binnen de gemaakte afspraken zorgt voor interessant werk en een goede beloning.

Typ uw zoektermen in. Druk op enter om te zoeken