BTW bij Financiële en Operationele Lease, hoe zit dat?

 In nieuws

Leveranciers van energiebesparende maatregelen, zoals LED-verlichting, vragen ons regelmatig hoe hun afnemers BTW moeten betalen als sprake is van een Operationele of Financiële leaseovereenkomst via Volgroen. Hieronder volgt het antwoord op deze vraag.

Het moment van BTW betalen verschilt per lease vorm

Elke levering van een product of dienst is BTW-plichtig. Het belangrijkste verschil tussen Operationele en Financiële lease zit hem in het moment dat de belasting in rekening dient te worden gebracht. Bij Operationele lease is sprake van een dienst en wordt de belasting gaande de dienstverlening, dus bij elke leasetermijn, in rekening gebracht. Bij Financiële Lease is sprake van levering van goederen en de levering van krediet en dient de belasting voor beide leveringen in één keer in rekening te worden gebracht op het moment van levering van de goederen.

Een overzicht in de stappen van BTW-betaling bij de twee leaseconstructies van Volgroen:

BTW bij Operational Lease

  1. De leverancier factureert Volgroen conform de offerte.
  2. Volgroen betaalt de leverancier deze factuur inclusief de BTW.
  3. Volgroen factureert de afnemer elke maand btw over het leasebedrag.

BTW bij Financiële Lease

  1. De leverancier factureert aan de afnemer. De factuur wordt behalve aan de afnemer ook aan Volgroen gestuurd.
  2. Volgroen betaalt het bedrag op de factuur exclusief BTW aan de leverancier.
  3. De afnemer betaalt de BTW op de factuur aan de leverancier.
  4. Daarnaast stuurt Volgroen aan de afnemer een BTW-nota over de kosten van krediet. De  kosten van het geleverde krediet zijn de extra kosten die de afnemer gedurende de lease aan Volgroen betaalt boven de aanschafwaarde van de apparatuur die geleased wordt.
  5. Volgroen stuurt de afnemer elke maand een betalingsnota voor het maandelijkse leasebedrag, zonder BTW.

In het kort

Bij Operationele Lease betaalt de afnemer de belasting over de maandelijkse leasetermijn die hem door Volgroen in rekening wordt gebracht. Bij Financiële Lease brengt Volgroen de belasting in één keer, aan het begin van het leasecontract, aan de afnemer in rekening.

Natuurlijk is de belastingverrekening niet het enige verschil tussen operationele en financiële lease. Voor partners van Volgroen is er de Financieringswijzer. Download de Volgroen Financieringswijzer voor een vergelijking tussen de verschillende financieringsvormen.

Typ uw zoektermen in. Druk op enter om te zoeken