MVO en financiering van duurzaamheid

 In nieuws

“Two roads diverged in a wood, and I – I took the one less travelled by. And that made all the difference.” (Robert Frost)

Het MVO-beleid van Volgroen
Volgroen is de eerste en (voorlopig) enige financier in Nederland met het Keurmerk Duurzame Financiële Dienstverlener. Dit Keurmerk is toegekend door het Nationaal Duurzaamheid Instituut en Keurmerk Nederland. Een belangrijk keuringsaspect was het MVO-beleid van Volgroen. Dat beleid gaat uit van onze gedachte dat een modderschuit met een vlag erop nog steeds een modderschuit is. Wij hebben ervoor gekozen een elektrische fluisterboot te worden, zo mogelijk met vlag.

Shared Value 
Ons MVO-beleid is gebaseerd op slechts één uitgangspunt: de meest maatschappelijk verantwoorde onderneming is een onderneming die een maatschappelijk verantwoord doel nastreeft. Dit uitgangspunt berust op het principe van de ‘shared value’ van Micheal E. Porter. Het betekent dat wij ernaar streven winst te maken door met onze bedrijfsvoering een gedeeld maatschappelijk probleem op te lossen Het maatschappelijk probleem dat wij helpen oplossen is het gebrek aan financiële middelen bij met name het MKB om energiebesparing door te voeren of het opwekken van duurzame energie voortvarend op te pakken.

Hoe een sociale vraag gekoppeld is aan een zakelijke kans en de capaciteiten van het bedrijf

Hoe een sociale vraag gekoppeld is aan een zakelijke kans en de capaciteiten van het bedrijf

De ‘social need’ : geldverstrekking voor de investering in duurzaamheid 
Projecten waarmee energie bespaard kan worden of energie duurzaam opgewekt kan worden zijn vaak in omvang te klein om interessant te zijn voor externe financiers. Het MKB is voor banken een onvoldoende aantrekkelijke partner om veel tijd en energie in te steken. Hierdoor zijn veel duurzame initiatieven in het MKB uitgesteld of afgesteld, terwijl het uitvoeren van deze projecten de betrokken bedrijven financieel zou hebben versterkt en de uitstoot van CO2 zou hebben verminderd. Volgroen zorgt ervoor dat MKB-bedrijven hun werkkapitaal niet hoeven in te zetten. Zij kunnen dat kapitaal dus blijven gebruiken om hun bedrijvigheid uit te breiden, te innoveren of het te behouden voor tegenvallers. ‘Besparen zonder investeren’ versterkt onze klanten en is goed voor het milieu.

Juist deze aanpak kreeg de volle punten van het Nationaal Duurzaamheid Instituut en Keurmerk Nederland en leidde tot het Keurmerk Duurzame Financiële Dienstverlener.

Typ uw zoektermen in. Druk op enter om te zoeken