Het Scholen LED-fonds: een duurzaam schoolgebouw zonder investering of extra kosten

 In nieuws

Op initiatief van Lohuis Lighting & Energy BV heeft Volgroen BV het Scholen LED-fonds opgericht. Door deze samenwerking wordt de financiële drempel weggenomen voor scholen die willen verduurzamen, want via dit fonds kunnen scholen zonder investering en zonder hogere maandelijkse lasten het schoolgebouw voorzien van  duurzame led-verlichting.Scholen LED-fonds

€ 10 miljoen voor 2019

Elke school komt in aanmerking voor het Scholen LED-fonds en kan er een beroep op doen. Na honorering van de aanvraag is zelf investeren in led-verlichting niet nodig. Bovendien blijven de maandelijkse lasten gelijk. Door de nieuwe led-verlichting wordt er minder energie verbruikt en worden de energielasten aanzienlijk lager. Het bedrag dat de school hierdoor elke maand bespaart, wordt gelijkgesteld aan het bedrag dat de school betaalt aan het fonds. Betaling vindt plaats tot de totale investering is voldaan. De kosten voor de nieuwe led-verlichting worden zo gedekt door de besparing op de energierekening.  Voor 2019 heeft het Scholen LED-fonds een budget van € 10 miljoen.

Wegnemen investeringsdrempel

De aanleiding voor de oprichting van het fonds komt voort uit de gezamenlijke visie van Volgroen BV en Lohuis Lighting & Energy. “We zien dat er zeer veel animo is bij scholen evenals bij bedrijven om gebouwen te verduurzamen, maar dat het grote struikelblok de investering is. Wij willen deze financiële drempel wegnemen, zodat het scholen niet meer in de weg staat te verduurzamen.” aldus Anton Lohuis van Lohuis Lighting & Energy en Emiel van Sambeek (mede)oprichter van Volgroen.

Vijf keer zo hard

Dat de noodzaak voor initiatieven als het Scholen LED-fonds groot is, werd onlangs nog eens onder de aandacht gebracht door Bernard Wientjes, voorzitter van Rijksinitiatief De Bouwagenda in Trouw op 11 april j.l.. Hij zei hierover onder andere: “Het verduurzamen van schoolgebouwen gaat te langzaam. Veel te langzaam. Scholen moeten vijf keer zo hard verduurzamen als dat ze nu doen. In het huidige tempo zijn alle gebouwen, waaronder scholen, pas in 2350 duurzaam te noemen. Dat is niet zomaar een jaartal. Dat hebben we uitgerekend.”

Meer weten over het Scholen LED-fonds?

Op dinsdag 28 mei van 16:00-17:00 uur verzorgt Volgroen het webinar ‘Het Scholen LED-fonds uitgelegd’. Tijdens dit webinar wordt uitgelegd hoe het Scholen LED-fonds werkt, hoe een school in aanmerking komt en wat de voordelen zijn. Ook is er gelegenheid tot vragen stellen. Wil je het webinar bijwonen? Via deze link kan je je aanmelden.

Aanmelden voor webinar

Ook kan je alvast meer lezen op deze pagina.

Typ uw zoektermen in. Druk op enter om te zoeken