Wanneer wordt ik betaald?

 In

Betalingen vinden uitsluitend plaats als alle documenten volledig en juist zijn ingeleverd (u
ontvangt hierover van ons een terugkoppeling). Betalingen vinden plaats op maandag- en
donderdagmiddagen. Onze standaard betaaltermijn is 5 werkdagen.

Typ uw zoektermen in. Druk op enter om te zoeken